CZAS ROZLICZEŃ
I ODPISÓW
KANCELARIA PODATKOWA ZAPRASZA
artykuł
Goniec Babicki
marzec 2014

treść artykułu >>>
 

KAMIŃSKI I WSPÓLNICY- Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi
Sp. z o.o. jest polską, prywatną, niezależną firmą audytorsko-doradczą, utworzoną w 1994 roku, posiadającą wpis na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych pod nr 661


Głównym przedmiotem działalności firmy jest:

rewizja sprawozdań finansowych według standardów polskich
     i międzynarodowych,

usługi w zakresie doradztwa podatkowego,
sporządzanie analiz związanych ze sprawozdaniami finansowymi,
doradztwo związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
prowadzenie ewidencji księgowej i podatkowej,
występowanie w imieniu Klienta przed organami podatkowymi
     oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Zatrudniamy dyplomowanych biegłych rewidentów, konsultantów podatkowych, ekonomistów, legitymujących się długoletnią praktyką w zawodzie oraz stażem pracy, w tym również w firmach zagranicznych. Współpracujemy z doradcami podatkowymi, prawnikami, rzeczoznawcami, likwidatorami, w zależności od potrzeb Klienta.

Prezesem Zarządu KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Sp. z o.o. jest:

mgr Roman Kamiński - biegły rewident nr ewid. 1545/2393

Współpracownikami firmy KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Sp. z o.o. są:

mgr Magdalena Maria Kucharska - doradca podatkowy, nr wpisu 04809
Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, nr wpisu 08906

 

1/2     Następna strona