Głównym przedmiotem działalności
KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Sp. z o.o.
jest:

1. AUDYT
Rewizja sprawozdań finansowych według standardów polskich
      i międzynarodowych
.
Sporządzanie analiz związanych ze sprawozdaniami finansowymi.

2. USŁUGI PODATKOWE
Usługi w zakresie doradztwa podatkowego.
Występowanie w imieniu Klienta przed organami podatkowymi
     oraz przed Sądami Administracyjnymi


3. INNE
Doradztwo związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Doradztwo w zakresie rachunkowości.