KRZYSZTOF WOŹNIAK - współpracownik

 
Doradca podatkowy

Wpis na listę doradców podatkowych, numer wpisu 08906.
Absolwent Uniwersystetu Warszawskiego (Wydział Prawa).

Pracownik Instytutu Finansów w latach 1991 - 2000 i Ministerstwa Finansów
w latach 1991 - 1996.
Od 1996 roku praktyka doradcy podatkowego, m.in. współpraca z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, a od 1999 roku współpracownik KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o.
W latach 1997 - 2000 oraz od 2002 - członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor wielu publikacji oraz wykładów dotyczących podatku od towarów i usług.
Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych od decyzji organów podatkowych oraz przed Sądami Administracyjnymi