MAGDALENA MARIA KUCHARSKA - partner

 
doradca podatkowy

Wpis na listę doradców podatkowych w dniu 5 marca 1998r.,
      numer wpisu 04809.
Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
     (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
Dyplom ukończenia podyplomowego studium podatkowego w SGH w 1996r.

Wieloletnie do¶wiadczenie w doradztwie podatkowym, szczególnie w spółkach
z udziałem kapitału zagranicznego.
Od 1991r. praca zawodowa na stanowisku głównego księgowego oraz dyrektora finansowego w firmach joint ventures.
Współpraca z firmami audytorskimi w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego.
Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych od decyzji organów podatkowych oraz przed S±dami Administracyjnymi.