ROMAN KAMIŃSKI - Prezes Zarz±du, Wspólnik

 
Biegły rewidentDyplom biegłego księgowego od 1986r. (nr legitymacji 10703 B).
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
     (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Uprawnienia biegłego rewidenta (nr ewidencyjny 1645/2393).
Dyplom ukończenia podyplomowego studium podatkowego w SGH w 1996r.
Rzeczoznawca Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (Uchwała nr 58/39/94      Krajowej Rady Biegłych Rewidentów).

Pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w latach 1976-1985. Od 1986
roku praktyka biegłego rewidenta i praca zawodowa na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego w spółkach prawa handlowego oraz firmach państwowych. Do¶wiadczenie w pracy w spółkach audytorskich
i konsultingowych, w tym zagranicznych. Praca społeczna w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Księgowego w Polsce oraz
Oddziale Regionalnym Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Pełnomocnik w licznych postępowaniach odwoławczych od decyzji
organów podatkowych.